Skip to main content

Manualul de Reglementări Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public - Ediția 2020

2020 Handbook Of International Public Sector Accounting Pronouncements
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
IPSASB
| Handbooks, Standards, and Pronouncements
Romanian
All available Translation:
In progress Translation:
Image
2020 Handbook Of International Public Sector Accounting Pronouncements - Volume I
Image
2020 Handbook Of International Public Sector Accounting Pronouncements - Volume II
Image
2020 Handbook Of International Public Sector Accounting Pronouncements - Volume III
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.