Skip to main content

Қоғамдық Сектор үшін Қаржылық Есептіліктің Мәлімдемелер Нұсқаулығының қазақ тіліндегі мәтіні, 2018 жылғы Басылым

2018 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements
Translated by: Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan
Status: 
Completed
IPSASB
| Handbooks, Standards, and Pronouncements
Kazakh
All available Translation:
In progress Translation:
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.